HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Väätsa Lasteaias lapsevanemate poolt kaetav õppetasu määr

Väätsa Lasteaias lapsevanemate poolt kaetav õppetasu määr - sisukord
  Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2015, 12

  Väätsa Lasteaias lapsevanemate poolt kaetav õppetasu määr

  Vastu võetud 28.05.2015 nr 11

  Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Väätsa valla Väätsa Lasteaias on lapsevanemate poolt kaetava õppetasu määr kalendrikuus 12 eurot.

  § 2.   Lapsevanem osaleb lasteaia kulude katmises 12 kuud aastas.

  § 3.   Juhul, kui lapsevanem teavitab lasteaeda, et ta last ühel kalendrikuul aastas lasteada ei vii, siis osaleb lapsevanem lasteaia kulude katmises 11 kuud aastas.

  § 4.   Juhul, kui ühest perest käib kolm või enam last lasteaias ja lapsed ning nende vanemad on Eesti rahvastikuregistri andmetel Väätsa valla elanikud, siis alates kolmandast lapsest vabastatakse vanuselt vanimad lasteaias käivad lapsed lapsevanema poolt kaetava õppetasu määra tasumisest.

  § 5.   Väätsa Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 a määrus nr. 3 „Väätsa Lasteaias lapsevanemate poolt kaetav õppetasu määr“ tunnnistatakse kehtetuks.

  § 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Margit Lugna
  volikogu esimees