Teksti suurus:

Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2017, 4

Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Vastu võetud 25.05.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1, § 68 lõike 2 ja § 70 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Järva-Jaani Vallavolikogu 29.01.2015 määruses nr 2 „Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus“ tehakse järgmine muudatus: 1) paragrahv 14 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt: „(7) Koolivaheajad kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Mändla
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json