SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad

Sotsiaaltoetuste määrad - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 49

  Sotsiaaltoetuste määrad

  Vastu võetud 30.05.2018 nr 22

  Määrus kehtestatakse Tapa Vallavolikogu 30. mai 2018 määruse nr “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas” alusel.

  § 1.  Sotsiaaltoetuste määrad


  Kehtestatakse Tapa vallas makstavate sotsiaaltoetuste määrad järgmiselt:


  1) sünnitoetus 400 eurot;


  2) matusetoetus 250 euro;


  3) ranitsatoetus 100 eurot;


  4) eaka sünnipäevatoetus 20 eurot;


  5) ühekordse sotsiaaltoetuse piirmäär 300 eurot;


  6) erakorralise toetus piirmäär on 1000 eurot;


  7) raske puudega isiku hooldajatoetus 50 eurot kuus;


  8) sügava puudega isiku hooldajatoetus 100 eurot kuus.

  § 2.  Määruse jõustumine


  Määrus jõustub 01. juulil 2018.

  Toomas Uudeberg
  Vallavolikogu esimees