HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Alu Kooli arengukava 2018 – 2020 kinnitamine

Alu Kooli arengukava 2018 – 2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2018, 57

Alu Kooli arengukava 2018 – 2020 kinnitamine

Vastu võetud 31.05.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Alu Kooli arengukava 2018–2020 kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Alu Kooli arengukava 2018 - 2020