HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord Viljandi vallas

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2019, 5

Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord Viljandi vallas

Vastu võetud 29.05.2019 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hariduspreemia määramise ja taotlemise korra (edaspidi kord) eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendamist ning motiveerida õpilasi/üliõpilasi edu saavutama.

  (2) Hariduspreemia on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt makstav rahaline preemia õpilasele/üliõpilasele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress on Viljandi vald.

  (3) Hariduspreemia liigid on:
  1) kõrgkooli lõpetamine cum laude;
  2) gümnaasiumi lõpetamine medaliga;
  3) põhikooli lõpetamine kiitusega;
  4) kutseõppeasutuse lõpetamine kiitusega;
  5) huvialakooli põhiõppe lõpetamine kiitusega;
  6) rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil osalemine.

§ 2.   Hariduspreemiaga tunnustamine

  Väärtustamaks haridust ja õppimist, tunnustab vallavalitsus haridusasutuste lõpetanuid/ rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil edukalt esinenuid hariduspreemiaga järgmiselt:
  1) kõrgkooli cum laude lõpetamisel 500,00 eurot;
  2) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300,00 eurot;
  3) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200,00 eurot;
  4) põhikooli kiitusega lõpetamisel 200,00 eurot;
  5) kutseõppeasutuse kiitusega lõpetamisel 200,00 eurot;
  6) huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetamisel 100,00 eurot;
  7) rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil osalemise eest määratakse hariduspreemia suurus vallavalitsuse korraldusega.

§ 3.   Hariduspreemia määramine

  (1) Hariduspreemia määramiseks korra § 2 punkti 1 alusel esitab kõrgkooli lõpetaja elektrooniliselt allkirjastatud taotluse vallavalitsusele kuu aja jooksul peale lõpetamist, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoha aadress;
  2) hariduspreemia aluseks olevate dokumentide koopiad;
  3) arvelduskonto omaniku nimi, arvelduskonto number ja panga nimetus.

  (2) Hariduspreemia määramiseks korra § 2 punktide 2 - 7 alusel esitab hariduspreemia saaja või tema seaduslik esindaja kuu aja jooksul peale lõpetamist/rahvusvahelist olümpiaadi/ainekonkurssi vallavalitsusele elektrooniliselt allkirjastatud taotluse, milles märgitakse:
  1) tunnustamisele esitatava õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress;
  2) hariduspreemia aluseks olevate dokumentide koopiad;
  3) arvelduskonto omaniku nimi, arvelduskonto number ja panga nimetus.

  (3) Põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus hariduspreemia määrata üliõpilasele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress õpingute tõttu ei ole Viljandi vald, kuid kes on lõpetanud Viljandi vallas põhikooli/gümnaasiumi.

  (4) Hariduspreemia kantakse preemia saaja pangakontole vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Hariduspreemialt tasub vallavalitsus seadusega ettenähtud maksud.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json