Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2019, 7

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 29.05.2019 nr 72
jõustumine 01.09.2019

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 ning haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruses nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ muudetakse § 3 punkti 1 ja sõnastatakse järgmiselt:


„1) lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel suveperioodil (juuni-, juuli- ja augustikuul) kuni kolme kalendrikuu ulatuses lasteaia direktori käskkirja alusel;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2019.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json