Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 muutmine ja 8. märtsi 2018 määruse nr 6 kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2019, 44

Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 muutmine ja 8. märtsi 2018 määruse nr 6 kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruses nr 27 „Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse väljastatava müügipileti alusel“;

3) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määrusega nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“.“.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2018 määrus nr 6 „Tallinna Turgude müügipiletite hindade kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json