Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2020, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 02.06.2020 nr 7

Määrus antakse välja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 alusel.

§ 1.   Tunnistatakse kehtetuks:


1) Kallaste Linnavalitsuse 26.03.2015 määrus nr 1 „Kallaste linna sauna kodukorra kehtestamine“;
2) Kallaste Linnavalitsuse 17.10.2012 määrus nr 7 „Kallaste Keskkooli õpilaskodu kulude katmiseks võetava osalustasu
suurus“;
3) Kallaste Linnavalitsuse 12.12.2014 määrus nr 9 „Kallaste linna avaliku sauna teenuste hindade kehtestamine“;
4) Kallaste Linnavalitsuse 20.09.2001 määrus nr 10 „Kallaste Keskkooli hoolekogu põhimääruse kinnitamine“;
5) Kallaste Linnavalitsuse 23.11.2001 määrus nr 20 „Kallaste lasteaia hoolekogu põhimääruse kinnitamine“;
6) Kallaste Linnavalitsuse 25.07.2013 määrus nr 4 „Valimisjaoskonna moodustamine“;
7) Kallaste Linnavalitsuse 01.07.2013 määrus nr 3 „Valimiskomisjoni asukoha määramine“;
8) Kallaste Linnavalitsuse 14.02.2011 määrus nr 2 „Kallaste linna lasteaias „Vikerkaar“ õppevahendite kulu lapsevanemate poolt kaetava osalustasu määra kehtestamine“;
9) Vara Vallavalitsuse 23.05.2016 määrus nr 1 „Vara Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“;
10) Vara Vallavalitsuse 09.08.2013 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
11) Vara Vallavalitsuse 09.08.2013 määrus nr 1 „Valla valimiskomisjoni asukoha määramine“;
12) Alatskivi Vallavalitsuse 24.07.2002 määrus nr 11 „Valimisjaoskonna moodustamine“;
13) Alatskivi Vallavalitsuse 10.08.2005 määrus nr 8 „Valla valimiskomisjoni asukoha määramine“;

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.


Aleksandr Širokov
vallavanem

Marys Piller
andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json