Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Kose valla infolehe „Kose Teataja” väljaandmise põhimõtted

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2020, 16

Kose valla infolehe „Kose Teataja” väljaandmise põhimõtted

Vastu võetud 26.05.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose valla infolehe „Kose Teataja” (edaspidi vallaleht) väljaandmise põhimõtted on valla infolehe koostamise aluseks ning väljaandjale täitmiseks.

  (2) Vallalehe toimetamiseks, väljaandmiseks ja otsepostituse korraldamiseks sõlmitakse Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse ametiasutus) ja väljaandja vahel leping vastavalt hanke tulemusele.

§ 2.   Vallalehe olemus

  (1) Vallaleht on kohaliku omavalitsuse informatsiooni edastamise vahend.

  (2) Vallalehe väljaandmise korraldaja on vallavalitsuse ametiasutus.

§ 3.   Vallalehe eesmärgid

  Vallalehe eesmärgid on:
  1) valla elanike teavitamine toimunud ja eesolevatest sündmustest ning muutustest valla elukorralduses;
  2) aktuaalse informatsiooni edastamine vallavolikogu ja -valitsuse tegemiste, otsuste jms kohta.

§ 4.   Vallalehe kirjeldus

  (1) Vallaleht:
  1) on autorikaitse objekt;
  2) ilmub üks kord kuus, kui ei otsusta teisiti;
  3) on värviline, vähemalt 12-leheküljeline ja A3 formaadis;
  4) väljaantavate lehtede arv kuus 3500 tk. Ühikute muutus (nii sisu kui maht) võib kuu lõikes suureneda kuni 20%. Lehtede arvu muutus arvutatakse ühikuhinna põhiselt;
  5) on lugejatele tasuta ja toimetatakse otsepostitusena kõikidesse Kose valla postkastidesse.

  (2) Lehe küljendus lepitakse kokku vallavalitsuse ametiasutuse ja väljaandja vahel.

§ 5.   Vallalehe sisu

  (1) Vallalehe sisu paneb kokku toimetaja.

  (2) Vallaleht kajastab:
  1) vallavolikogu ja -valitsuse ametlikke teateid;
  2) vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste tegevust;
  3) valla esindusürituste tutvustust ja ajakava;
  4) valla tunnustust saavutuste puhul;
  5) vallaelanike sünde, eakate sünnipäevi alates 70 eluaastast, lahkunute mälestamist;
  6) mittetulunduslikke kultuuriüritusi ja sotsiaalreklaami.

  (3) Toimetus võib kuni 2 A3 lehekülje ulatuses esitada lehes muid üleriigilisi või maakondlikke uudiseid ja pressiteateid kooskõlastades eelnevalt materjali vallavalitsuse ametiasutusega.

  (4) Vallaleht ei avalda erakondade poliitilist informatsiooni.

§ 6.   Reklaami avaldamine

  (1) Toimetusele on eraldatud 2 A3 lehekülg reklaami müügiks, mille hind arvutatakse pakkumise hinnast maha. Reklaami hulka kuulub ka kaastundeavalduste ja õnnitluste müük.

  (2) Tasuta avaldatakse:
  1) vallavolikogu, -vallavalitsuse, vallavalitsuse ametiasutuse ja vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste teated;
  2) rubriigis „Tulemas“ teated kultuuriliste, vabahariduslike ja muude avalikkusele huvipakkuvate sündmuste kohta, mille kaasrahastajaks või koostööpartneriks on vallavalitsus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 04.09.2019 määrus nr 6 „Kose valla infolehe “Kose Teataja” väljaandmise põhimõtted“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
Vallavanem

Veljo Väärsi
Jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json