Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Geoloogiliste mälestiste kaitse alla võtmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2020, 20

Geoloogiliste mälestiste kaitse alla võtmine

05.06.2020 16:45
Veaparandus - Avaldatud veaparanduse korras Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel, sest muutva akti avaldamisel RT I, 28.04.2020, 10 oli terviktekst avaldamata

Vastu võetud 22.05.1992 nr 102
jõustumine 22.05.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.199227.11.1992
22.03.2002RTL 2002, 45, 62007.04.2002
22.01.2003RTL 2003, 15, 19606.02.2003
13.06.201218.06.2012, tunnistab akti kehtetuks
18.06.2014RT IV, 03.07.2014, 4806.07.2014, kehtetuks tunnistamine on tunnistatud kehtetuks
23.04.2020RT I, 28.04.2020, 1008.05.2020

Tallinna Linnavalitsus
m ä ä r a b :

1. Nõustuda lisas toodud looduse üksikobjektide kaitse alla võtmisega geoloogiliste mälestistena.

2. Tallinna Keskkonnaametil koos Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti ning Maakorralduse osakonnaga määrata kaitse alla võetavate objektide kaitsetsoonide piirid ja režiim ning esitada need Linnavalitsusele kinnitamiseks k.a. 15. septembriks.

3. [Kehtetu - Tlv m 27.11.1992 nr 238 - jõust. 27.11.1992]

4. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna keskkonnanõunikule R. Ratasele.

Lisa Lisa
[RT I, 28.04.2020, 10 - jõust. 08.05.2020]

/otsingu_soovitused.json