Teksti suurus:

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
  Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2024, 42

  Viljandi maakonna arengustrateegia 2035

  Vastu võetud 22.02.2023 nr 31
  RT IV, 03.03.2023, 41
  jõustumine 06.03.2023

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  31.05.2024RT IV, 06.06.2024, 2609.06.2024

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1, § 374 lõigete 1 ja 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6 ning haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel.
  [RT IV, 06.06.2024, 26 - jõust. 09.06.2024]

  § 1.   Kiita heaks Viljandi Linnavolikogu 22.02.2023 määruse nr 31 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035“ muutmine lisades määrusele lisa 6 „„Viljandi maakonna arengustrateegia 2035“ maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse (MATA) vahendite kasutamise tegevuskava aastateks 2024–2027“.

  [RT IV, 06.06.2024, 26 - jõust. 09.06.2024]

  § 2.   Rakendussätted

    (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

    (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Lisa Viljandi maakonna arengustrateegia 2035

  Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035 tegevuskava

  Lisa 2 Viljandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035

  Lisa 3 statistiline ülevaade Viljandi maakonna arengust

  Lisa 4 Arengustrateegia koostamise protsess ja kaasamine

  Lisa 5 Tagasivaade tehtule 2019-2022

  Lisa 6 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035“ maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse (MATA) vahendite kasutamise tegevuskava aastateks 2024–2027
  [RT IV, 06.06.2024, 26 - jõust. 09.06.2024]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json