PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Võhma linna üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 7

Võhma linna üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 23.01.2001 nr 1
jõustumine 01.02.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.201205.07.2012

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31 ja planeerimisseaduse § 24 lg 3 alusel.
[Muudetud - jõust. 05.07.2012]

1. Kehtestada Võhma linna üldplaneering vastavalt lisale.1
2. Tühistada Võhma Linnavolikogu 19. märtsi 1996. a otsus “Võhma linna üldplaneeringu kehtestamine”.
3. Tühistada Võhma linnas kvartali nr 6 detailplaneering.
4. Avaldada määrus Riigi Teataja elektroonilises väljaandes.
5. Määrus jõustub 01.veebruaril 2001. a.


1Lisadega saab tutvuda Võhma linnavalitsuse kantseleis.

Lisa Võhma linna üldplaneering

Lisa Võhma linna üldplaneeringu kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json