Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja volikogu sekretärile palga määramine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kose Vallavolikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja volikogu sekretärile palga määramine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 11

Kose Vallavolikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja volikogu sekretärile palga määramine

Vastu võetud 19.01.2012 nr 89

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 21, „Avaliku teenistuse seaduse“ § 37 lõike 1, „Halduskohtumenetluse seadustiku“ § 9 lõike 1 ja Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 “Kose valla põhimäärus” § 20 lõike 1 punkti 21 alusel.

§ 1.   Määrata 01.01.2012 – 31.12.2012 igas kalendrikuus järgmised hüvitused:

  (1) volikogu esimees 399 (kolmsada üheksakümmend üheksa) eurot;

  (2) volikogu aseesimees 80 (kaheksakümmend) eurot;

§ 2.   Määrata 01.01.2012 – 31.12.2012 igas kalendrikuus volikogu sekretäri palgaks 274 (kakssada seitsekümmend neli) eurot.

§ 3.   Vallavolikogu esimehele, aseesimehele makstakse hüvitust ja volikogu sekretärile makstakse palka vallavolikogu töö korraldamise eest.

§ 4.   Käesolevat määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Astrid Ojasoon
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json