Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja volikogu sekretärile palga määramine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kose Vallavolikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja volikogu sekretärile palga määramine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 11

Kose Vallavolikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja volikogu sekretärile palga määramine

Vastu võetud 19.01.2012 nr 89

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 21, „Avaliku teenistuse seaduse“ § 37 lõike 1, „Halduskohtumenetluse seadustiku“ § 9 lõike 1 ja Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 “Kose valla põhimäärus” § 20 lõike 1 punkti 21 alusel.

§ 1.   Määrata 01.01.2012 – 31.12.2012 igas kalendrikuus järgmised hüvitused:

  (1) volikogu esimees 399 (kolmsada üheksakümmend üheksa) eurot;

  (2) volikogu aseesimees 80 (kaheksakümmend) eurot;

§ 2.   Määrata 01.01.2012 – 31.12.2012 igas kalendrikuus volikogu sekretäri palgaks 274 (kakssada seitsekümmend neli) eurot.

§ 3.   Vallavolikogu esimehele, aseesimehele makstakse hüvitust ja volikogu sekretärile makstakse palka vallavolikogu töö korraldamise eest.

§ 4.   Käesolevat määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Astrid Ojasoon
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json