Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 27 "Koolitoetus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2016, 7

Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 27 "Koolitoetus" muutmine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 113

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruses nr 27 "Koolitoetus" tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
"(2) Tartu linnas esimesse, teise või kolmandasse klassi mineva lapsega on võrdsustatud laps, kelle enda ja ühe vanema või muu last kasvatava isiku, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi, elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas, kuid ta läheb Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna soovitusel esimesse, teise või kolmandasse klassi mõne teise kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil.";
2) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
"5) lapse eest on tasumata koolieelse munitsipaallasteasutuse kohatasu või toidukulu.";
3) paragrahvi 7 lõike 2 tekst loetakse paragrahvi lõikeks 3 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
"(2) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõiget 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2015. a.".

Vladimir Šokman
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json