ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Rapla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Rapla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2016, 28

Rapla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 13
jõustumine 01.08.2016

Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” paragrahvi 8 lõike 4 alusel.

§ 1.   Eeskirja kinnitamine

  Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussäte

  Rapla Vallavolikogu 30. oktoobri 2003. a määrus nr 38 “Ülenormatiivse reostusastmega heitvee tasustamise kord Rapla vallas” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2016. a.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

Lisa Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
02.09.2016 10:25
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus, eemaldatud lisa lõpust ekslik tekst, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel, arvestades Rapla Vallavalitsuse 30.08.2016 taotlust 21.3-10/2461.

/otsingu_soovitused.json