HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tõstamaa Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2017, 12

Tõstamaa Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 29.06.2017 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 p 2 ning lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tõstamaa Lasteaia (edaspidi “lasteaed”) rahastamisel muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määr.

§ 2.   Vanemate poolt kaetava osa määr

  Lasteaias on vanemate poolt kaetava osa määraks 22 € kuus lapse kohta, sh õppevahendite kulu 9 €.

§ 3.   Vanemate poolt kaetava osa tasumine.

  Vanemate poolt kaetava osa tasumine toimub kõikide kuude eest, väljaarvatud nende suvekuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud või vanema põhjendatud kirjaliku avalduse alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Tõstamaa Vallavolikogu 18.03.2016 määrus nr 32 „Tõstamaa Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.
(2) Määrus jõustub alates 1. septembrist 2017.

Janek Jaansoo
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json