Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2017, 38

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 14.06.2017 nr 1
RT IV, 17.06.2017, 59
jõustumine 20.06.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2017RT IV, 06.07.2017, 1809.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3, § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Jõgeva valla volikogu valimisteks moodustatakse, arvestades haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmist, Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla haldusterritooriumil ühes valimisringkonnas 10 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Aia tn 6, Jõgeva linn, Jõgeva maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Sauna tn 4, Jõgeva alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Pargi tn 2, Kuremaa alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Kuremaa tee 24, Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Kaave tee 5, Siimusti alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Kooli, Vaimastvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Köstri allee 1, Palamuse alevik, Palamuse vald, Jõgeva maakond;
 8) valimisjaoskond nr 8 - Kaarepere kultuurimaja, Kaarepere küla, Palamuse vald, Jõgeva maakond;
 9) valimisjaoskond nr 9 - Kooli tee 21, Torma alevik, Torma vald, Jõgeva maakond;
 10) valimisjaoskond nr 10 - Sillasoo tn 4, Sadala alevik, Torma vald, Jõgeva maakond;
 11) valimisjaoskond nr 11 - Mõisavahe tee 29, Saduküla, Puurmani vald, Jõgeva maakond.
[RT IV, 06.07.2017, 18 - jõust. 09.07.2017]

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 7;
 4) valimisjaoskond nr 9.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 06.07.2017, 18 - jõust. 09.07.2017]

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Aia tn 6, Jõgeva linn, Jõgeva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Jõgeva linn;
 2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Sauna tn 4, Jõgeva alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Jõgeva vald;
 3) valimisjaoskond nr 7 aadressil Köstri allee 1, Palamuse alevik, Palamuse vald, Jõgeva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Palamuse vald;
 4) valimisjaoskond nr 9 aadressil Kooli tee 21, Torma alevik, Torma vald, Jõgeva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Torma vald.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid
[RT IV, 06.07.2017, 18 - jõust. 09.07.2017]