Teksti suurus:

Rõuge valla põhimääruse muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 14

Rõuge valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 19.06.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 9 alusel

§ 1.   Rõuge valla põhimääruse muutmine

  Rõuge Valllavolikogu 17.04.2018 määruses nr 9 "Rõuge valla põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Volikogul on esimene aseesimees ja teine aseesimees.“;
  2) paragrahvi 9 lõiked 1-4 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Volikogu esimene aseesimees asendab volikogu esimeest tema äraolekul, kui volikogu esimees ei saa oma ülesandeid täita, samuti volikogu esimehe tagasiastumisel kuni uue volikogu esimehe valimiseni või juhul, kui volikogu esimees ennast toimingupiirangute tõttu taandab.
(2) Kui volikogu esimesel aseesimehel ei ole võimalik volikogu esimehe ülesandeid täita, siis asendab volikogu esimeest teine aseesimees.
(3) Volikogu esimehe asendamisel on aseesimehel kõik volikogu esimehe õigused ja kohustused.
(4) Kui volikogu esimesel ja teisel aseesimehel ei ole võimalik volikogu esimehe ülesandeid täita, siis asendab volikogu esimeest vanim volikogu liige või tema puudumisel volikogu istungil kohalviibiv vanim volikogu liige.“;
  3) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Volikogu töö vorm on istung, mille kutsub kokku volikogu esimees või tema äraolekul tema asendaja. Kui volikogu esimees ei saa volikogu istungit kokku kutsuda, peab ta sellest viivitamatult teavitama volikogu esimest aseesimeest. Kui ka volikogu esimene aseesimees ei saa volikogu istungit kokku kutsuda, peab ta sellest viivitamatult teavitama volikogu teist aseesimeest. Volikogu esimese aseesimehe ja teise aseesimehe äraolekul peab asendaja sellest teavitama volikogu vanimat liiget.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json