HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 16

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 36

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja § 35 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda Põltsamaa valla haridusasutustes.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatused kooli direktor, arvestades vallavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvet ja tagades, et õppekava oleks täidetud ja õigusaktides nõutud teenused osutatud.

  (2) Koolitöötajate koosseis kinnitatakse üldjuhul üheks õppeaastaks enne õppeaasta algust.

  (3) Kooli direktor kooskõlastab koolitöötajate koosseisu ja selle muutused enne kinnitamist vallavalitsusega.

  (4) Koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise taotluse koos seletuskirjaga esitab kooli direktor Põltsamaa valla ametiasutusele hiljemalt kaks nädalat enne taotletavat tähtaega.

  (5) Kui taotlus on põhjendatud, kooskõlastab vallavalitsus koolitöötajate koosseisu vastava korraldusega.

  (6) Koolitöötajate koosseisu muutmisel õppeaasta jooksul esitab kooli direktor ametiasutusele koos taotlusega seletuskirja, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:
  1) Põltsamaa Vallavolikogu 19. detsembri 2013 määrus nr 3 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  2) Põltsamaa Linnavolikogu 19. juuni 2012 määrus nr 59 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json