Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 1 „Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 20

Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 1 „Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 1 „Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärus“ paragrahvi 18 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ametiasutusel on üks teenuskeskus, Puurmani teenuskeskus, asukohaga Puurmani alevikus.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json