Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 26

Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punktide 2 ja 22 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määrust nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muudetakse järgmiselt:
  1) määruse § 3 lõiget 2 täiendatakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis on vastava spordialaliidu või -föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige ning mis on kantud Eesti spordiregistrisse ja mille andmed on Eesti spordiregistris uuendatud vastavalt Eesti spordiregistri pidamise põhimäärusele.";
  2) määruse § 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Tegevustoetust antakse spordiklubile või spordikoolile Tartu linna haldusterritooriumil toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 7-19aastase (võimlemisklubile ja -koolile 2019. aastal ka 6-aastase) harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kes osaleb treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas ning kes maksab spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud. Tegevustoetust antakse spordiklubile või spordikoolile kalendriaastas ühe harrastaja kohta ühekordses mahus, arvestades käesoleva korra § 6 lõike 4 kohaselt harrastaja poolt valitud eelistatud treeningrühma.".

§ 2.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse jõustumine ei muuda 2018. aastaks määratud toetusi.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json