Teksti suurus:

Haapsalu linna 2018. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 32

Haapsalu linna 2018. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 29.06.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, lg 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2, Haapsalu põhimääruse § 55 ning Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2012. a määruse nr 56 „Haapsalu linna finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

§ 1.  Muuta Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018. a määrusega nr 16 kinnitatud Haapsalu linna 2018. aasta eelarvet vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Muuta Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018. a määruse § 2 lg 3 alljärgnevalt:

  „(3) Korraldada hange ja sõlmida 2018. aastal laenuleping investeeringute finantseerimiseks maksimaalselt summas 1 548 000 eurot ja tähtajaga kuni 180 kuud.“.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa Haapsalu linna 2018. aasta esimene lisaeelarve.

Lisa Haapsalu linna 2018. aasta esimese lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi