Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Järva valla sümbolid ja nende kasutamise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2018, 38

Järva valla sümbolid ja nende kasutamise kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 1 punkti 3 ja Järva Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Järva valla põhimäärus“ § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Järva valla vapp ja kasutamise kord

  (1) Järva valla vapikilp on jaotatud kaheks: roheliselt keskpõhjalt sihvaka, voolava lainelõikelise üleminekuga kuldsele päisele. Päises on kujutatud musta istuvat hunti ja jaluses kuldset rõngasristi (lisa 1).

  (2) Valla vapil on kujutatud kuldsel/kollasel (sümboliseerib üllust ja kõrget moraali) taustal musta värvi (sümboliseerib tarkust, austust esivanemate vastu ja püsivust) hunti (sümboliseerib valvsust, lojaalsust ja julgust). Vapi alaosas on rohelisel (metsa ja viljakuse värv) põhjal kuldne/kollane rõngasrist (sümboliseerib muinasaegsete põhjarahvaste elu/õnne, päikest, universumit ja ka järjepidavust). Sihvakas, voolav lainelõige üleminekul roheliselt kuldsele/kollasele, viitab kesk-Eesti kaunitele soo- ja rabajärvedele ning Järva valla nimele.

  (3) Järva valla vapi värvilist ja must-valget kujutist võib kasutada Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu), Järva Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) ja Järva valla ametiasutuse:
  1) dokumentidel ja pitsatitel;
  2) autasudel;
  3) valla kui haldusüksuse piiri tähistavatel nimetahvlitel;
  4) etikettidel, siltidel jt trükistel;
  5) suveniiridel kujunduselemendina.

  (4) Lõikes 3 nimetamata juhtudel võib Järva valla vapi kujutist kasutada vallavanema või tema asendaja kirjalikul loal.

  (5) Kui valla vapi kujutist kasutatakse lepingu alusel, ei ole luba vaja taotleda.

§ 2.   Järva valla lipp ja kasutamise kord

  (1) Järva valla lipu kujunduses on aluseks võetud vapi kujundus. Ära on jäetud rõngasrist (lisa 2).

  (2) Lipukanga pikkuse ja laiuse suhe on 7:11. Mastilipp ja majalipp on mõõtmetega 105x165 cm.

  (3) Järva valla lipp heisatakse või pannakse alaliselt välja Järva valla ametiasutuse hoonetel või ruumides.

  (4) Järva valla lipu võib heisata või välja panna:
  1) ametlike delegatsioonide vastuvõttudel;
  2) Järva valla avalikel üritustel;
  3) alaliselt ametiasutuse hallatavate asutuste hoonetel;
  4) teise lipuna riigilipu kõrval riiklikel pühadel;
  5) muudel juhtudel vallavanema või tema asendaja kirjalikul loal.

  (5) Järva valla lipu värvilist ja must-valget kujutist võib kasutada vallavolikogu ja -valitsuse dokumentidel, autasudel, etikettidel, siltidel jt trükistel ning suveniiridel kujunduselemendina.

  (6) Lõikes 5 nimetamata juhtudel võib Järva valla lipu kujutist kasutada vallavanema või tema asendaja kirjalikul loal.

  (7) Rahvusvahelistel, vabariiklikel ja regionaalsetel üritustel võivad lippu kasutada Järva valla ametlikud delegatsioonid, Järva valda esindavad kollektiivid, vallavanema või tema asendaja kirjalikul loal üksikisikud.

  (8) Koos teiste lippudega heisates paigutatakse valla lipp tagant vaadatuna järgmiselt:
  1) koos Eesti riigilipuga Eesti riigilipust vasakule;
  2) koos Eesti riigilipu ja teise riigi lipuga teise riigi lipust vasakule, mis omakorda on vasakul Eesti riigilipust;
  3) koos Euroopa Liidu lipuga või muu riigi ametiasutusele kuuluva lipuga Euroopa Liidu lipust või riigi ametiasutuse lipust vasakule;
  4) koos teiste Eesti linnade ja valdade lippudega paremalt vasakule Eesti tähestiku tähestikulises järjekorras.

  (9) Valla lippu tuleb kohelda väärikalt. Kasutamiskõlbmatuks muutunud valla lipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

§ 3.   Järva valla logo

  (1) Järva valla logol on kujutatud seitset stiliseeritud rohelist lehte, mis koonduvad kujuteldava taime varre külge sümboliseerides seitset ühinenud valda. Seitse on ka paljude rahvaste jaoks õnnenumber. Kroonlehed võivad olla nii valgel kui ka mustal taustal (lisad 3 ja 4).

  (2) Järva valla logo kasutamiseks annab kirjaliku loa vallavanem või tema asendaja.

  (3) Kui valla logo kasutatakse lepingu alusel, ei ole luba vaja taotleda.

§ 4.   Määruse muutmine

  Järva Vallavolikogu 1. detsembri 2017 määruse nr 1 „Järva Vallavalitsuse põhimäärus“ § 5 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Riigivapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „Järva Vallavalitsus“.
(3) Valla vapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on Järva valla vapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „Järva vald“.“

§ 5.   Määruse § 2 lõike 3 rakendamine

  Järva valla lipp õnnistatakse 20. augustil 2018. Järva valla lipp heisatakse või pannakse alaliselt välja Järva valla ametiasutuse hoonetel või ruumides pärast lipu õnnistamist.

§ 6.   Määruse paragrahvi kehtetuks tunnistamine

  (1) Imavere Vallavolikogu 24. septembri 2009 määruse nr 28 „Imavere valla põhimäärus“ paragrahvi 6 lõiked 13-16 tunnistatakse kehtetuks määruse jõustumisel.

  (2) Imavere Vallavolikogu 24. septembri 2009 määruse nr 28 „Imavere valla põhimäärus“ paragrahvi 6 lõiked 1-12 tunnistatakse kehtetuks 20. augustil 2018.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Valla vapp

Lisa 2 Valla lipp

Lisa 3 Valla logo (mustvalge)

Lisa 4 Valla logo (värviline)

/otsingu_soovitused.json