SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Alutaguse valla sotsiaalvaldkonna strateegia

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2021, 3

Alutaguse valla sotsiaalvaldkonna strateegia

Vastu võetud 29.06.2021 nr 164

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 3 punkti 2, § 372 lõike 7 ja Alutaguse Vallavolikogu 28.11.2019 määruse nr 116 „Alutaguse valla arengudokumentide koostamise ja menetlemise kord“ § 8 lõike 2 ja § 12 lõike 5 alusel.

§ 1.   Sotsiaalvaldkonna strateegia kinnitamine

  Kinnitatakse Alutaguse valla sotsiaalvaldkonna strateegia vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa Alutaguse valla sotsiaalvaldkonna strateegia

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json