Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018. a määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2021, 4

Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018. a määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused“ muutmine

Vastu võetud 29.06.2021 nr 165

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel ja kooskõlas töölepingu seadusega.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018. a määruses nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 9 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on vähemalt 90 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast.“;
  2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:
„(3) Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega huvikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammääraga.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json