HaridusKool

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2022, 4

  Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine

  Vastu võetud 29.06.2022 nr 28

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2017 määruse nr 15 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel” § 2 lg 1 alusel.

  § 1.  Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumus on koos käibemaksuga 1,56 eurot päevas.

  § 2.  Tallinna Linnavalitsuse 1. septembri 2014 määrus nr 61 „Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks. 

  § 3.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2022.

  Priit Lello
  Linnasekretär

  Mihhail Kõlvart
  Linnapea

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json