Teksti suurus:

Setomaa Vallavolikogu 31.03.2022 määruse nr 6 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel“ muutmine

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2022, 13

Setomaa Vallavolikogu 31.03.2022 määruse nr 6 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Setomaa Vallavolikogu 31.03.2022 määruses nr 6 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 asendatakse piirmäär „2,5” piirmääraga „3,5”;
2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:
„12) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 6 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus.”.
§ 2. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 01.07.2022.

Urmas Sarja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json