Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 27.05.2021 määruse nr 9 „Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 30

Saue Vallavolikogu 27.05.2021 määruse nr 9 „Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine“ muutmine

Vastu võetud 29.06.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 punkti 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Saue Vallavolikogu 27.05.2021 määruse nr 9 "Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine" § 1 lõike 1 punkte 1 ja 2 ja kehtestada need järgmises sõnastuses:
"1) Riisipere Lasteaed- Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Kivitammi, Nurme, Tabara, Siimika, Turba alevik, Ellamaa, Lehetu, Lepaste, Viruküla;";
"2) Turba Kool- Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Kivitammi, Nurme, Tabara, Siimika, Turba alevik, Ellamaa, Lehetu, Lepaste, Viruküla;".

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json