Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.08.2016, 2

Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruse nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Vastu võetud 03.08.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Teha Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määruses nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas“ (edaspidi määrus) järgmised muudatused:

  Määruse § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  1) Otsus toetuse määramise ja selle suuruse kohta või toetuse määramisest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Patsanovskaja
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Ants Liimets
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json