Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Küsimuste lahendamise delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2013, 13

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 29.08.2013 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuse lahendamise delegeerimine

  Delegeerida “Tööstusheite seaduses” kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.

Olev Liblikmann
volikogu esimees