Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2018, 4

  Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Vastu võetud 29.08.2018 nr 31

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372lg 7 ning Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 Tapa valla põhimäärus“ § 72 lg 8 alusel.

  § 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

    Kinnitada Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2018-2022 vastavalt lisale.

  § 2.   Rakendussätted

    (1) Tunnistada kehtetuks järgmised Tapa Vallavolikogu määrused:
    1) 14.06.2007 määrus nr 63 „Tapa valla arengukava aastateks 2007-2015 muutmine“;
    2) 17.12.2015 määrus nr 59 „Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine;
    3) 31.01.2013 määrus nr 81 „Tapa valla arengukava investeeringute kava kinnitamine“;
    4) 27.10.2016 määrus nr 69 „Tapa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine“.

    (2) Tunnistada kehtetuks järgmised Tamsalu Vallavolikogu määrused:
    1) 26.10.2016 määrus nr 13 „Tamsalu valla arengukava 2016-2021 vastuvõtmine“;
    2) 25.06.2008 määrus nr 6 „Tamsalu valla arengustrateegia 2025 “Töökas ja sportlik Tamsalu” vastuvõtmine“.

  § 3.   Määruse jõustumine

    Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Uudeberg
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Lisa 1 Lühiülevaade Tapa vallast

  Lisa 2 Tegevuskava

  Lisa 3 Strateegia vorm

  /otsingu_soovitused.json