Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2019, 3

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 28.08.2019 nr 90

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 12.09.2018 määruses nr 36 „Lüganuse Vallavolikogu töökord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse § 8 lõike 3 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Pärast ettekannet või kaasettekannet võib volikogu liige esitada kokku kuni kaks suulist küsimust.“;
  2) määruse § 4 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Komisjoni koosoleku kutse, mis sisaldab koosoleku toimumise aega ja kohta, päevakorra projekti ja materjale ning koosolekule kutsutavate isikute nimesid, edastab koosoleku kokkukutsuja vähemalt kaks päeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele, kutsutavatele isikutele, volikogu esimehele, volikogu komisjonide esimeestele ja vallavalitsuse kantseleile.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json