Teksti suurus:

Eralapsehoiuteenuse toetamise korra muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2022, 4

Eralapsehoiuteenuse toetamise korra muutmine

Vastu võetud 30.08.2022 nr 14
, rakendatakse 1. septembrist 2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruses nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:
„(32) Toetus sisaldab lapsevanema omaosalust ja toidupäeva maksumust kuni 2 (kaks) eurot ja 20 (kakskümmend) senti kuni 31. detsembrini 2022, kui lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine“ alusel.“.

  (2) Rakendussätted

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

  (4) Määrust rakendatakse 1. septembrist 2022.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json