HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2022, 13

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.03.2021 nr 2
RT IV, 07.04.2021, 4
, määruse § 2 lõike 3 punkti 1 ja lõiget 4 rakendatakse alates 1. septembrist 2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.08.2022RT IV, 06.09.2022, 309.09.2022, rakendatakse 01.09.2022

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Keila linna üldhariduskoolides (edaspidi kool).

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes 1.-12. klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Toitlustaja peab tagama õpilasele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses.

  (3) Õpilasel on soovi korral võimalus süüa kallimat koolilõunat kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse summa ulatuses. Sel juhul kaetakse 1.-12. klassi õpilastel riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Keila linna eelarvest.
[RT IV, 06.09.2022, 3 - jõust. 09.09.2022, rakendatakse 01.09.2022]

  (4) Waldorfkooli Läte 1.-9. klassi rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna eelarvest makstava koolilõuna toetuse suurus ühe õpilase kohta on võrdne munitsipaalkooli õpilastele makstava toetusega.

  (5) Toitlustajale kaetakse koolilõuna kulud Keila Linnavalitsusega sõlmitud toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel.

  (6) Vabariigi Valitsuse ja/või Terviseameti korralduse alusel õpilaste distantsõppele üleviimisel tagatakse kooli poolt kõikidele õpilastele soovi korral toidupakk, mille avalduste kogumise, toidupaki komplekteerimise ja kättesaamise korraldab kool koostöös kooli toitlustamisteenuse osutajaga.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise arvestus

  (1) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Keila Linnavalitsus.

  (2) Toetust kasutavate õpilaste üle peab arvestust kool.

§ 4.   Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogul/nõukogul, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigus teha kooli pidajale ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 2 lõike 3 punkti 1 ja lõiget 4 rakendatakse alates 1. septembrist 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json