HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Jõhvi Spordikooli õppetasu

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2023, 4

Jõhvi Spordikooli õppetasu

Vastu võetud 31.08.2023 nr 70

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Jõhvi Spordikooli põhimääruse § 24 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.   Õppetasu suurus

  Kehtestada Jõhvi Spordikooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema makstava õppetasu suurus
1) alates 1.01.2024 õpilase kohta 13 eurot kuus;
2) alates 1.09.2024 õpilase kohta 15 eurot kuus.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Õppetasude kuutasu arvestus toimub õppeperioodil 9 kuu eest.

  (2) Jõhvi Vallavolikogu 19.09.2019 määruse nr 62 „Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi valla munitsipaalhuvikoolides“ § 1 punkt 2 tunnistataks kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json