HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põltsamaa Lasteaia Tõruke arengukava 2012-2016 kinnitamine

Põltsamaa Lasteaia Tõruke arengukava 2012-2016 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2012, 22

  Põltsamaa Lasteaia Tõruke arengukava 2012-2016 kinnitamine

  Vastu võetud 24.01.2012 nr 52

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Põltsamaa Linnavolikogu 21. detsembri 2010 määruse nr 15 „Põltsamaa Lasteaia Tõruke põhimäärus” § 5 lõike 2 ning Põltsamaa Linnavolikogu 19. aprilli 2011 määruse nr 27 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse põhimääruse ja arengukava kinnitamine ja muutmine” § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Põltsamaa Lasteaia Tõruke arengukava 2012 – 2016 (määruse lisa: Põltsamaa Lasteaia Tõruke arengukava 20 lehekülge).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Margi Ein
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Arengukava