Teksti suurus:

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2018" muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2015, 1

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2018" muutmine

Vastu võetud 24.09.2015 nr 27

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7 ja lõike 8 alusel Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 26.09.2007 määrusega nr 36 kinnitatud ning 25.09.2014 määrusega nr 20 muudetud Narva linna arengukava järgnevalt:

  (1) Muuta peatükk „5. Tegevuskava“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „5. Tegevuskava“.

  (2) Muuta peatükk „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2015–2018“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2016–2019“.

  (3) Kustutada peatüki „3.3. Visioon“ ja „3.4. Strateegilised eesmärgid“ visiooni osa „Narva on Ida-Virumaal kõrgeima haldussuutlikkusega omavalitsus“ ja sellega seotud strateegilised eesmärgid 6.1 ja 6.2.

  (4) Muuta arengukava nimetus alljärgnevalt: „Narva linna arengukava 2008–2019”.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

Lisa Narva linna arengukava 2008–2019

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json