Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2015–2020

Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2015–2020 - sisukord
  Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2015, 19

  Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2015–2020

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 12

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel

  § 1.   Kinnitada „Kihnu valla eelarvestrateegia 2015- 2020“ vastavalt lisale 1.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kihnu Vallavolikogu 28. detsembri 2012 määrus nr 13 “Kihnu valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2017” ja Kihnu Vallavolikogu 17. märtsi 2015 määrus nr 5 “Eelarvestrateegia kinnitamine”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Paal Põlluste
  Volikogu esimees

  Lisa Kihnu valla eelarvestrateegia 2015–2020

  /otsingu_soovitused.json