Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Aseri valla 2015. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Aseri valla 2015. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2015, 35

  Aseri valla 2015. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.09.2015 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, Aseri Vallavolikogu 27.06.2012.a määruse nr 45 „Aseri valla eelarvestrateegia ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise, avalikustamise ja aruandluse kord“ ning Aseri Vallavalitsuse poolt esitatud valla 2015. aasta 1.lisaeelarve seletuskirja alusel.

  § 1.   Võtta vastu Aseri valla 2015. aasta 1. lisaeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Gaido Kentem
  volikogu esimees

  Lisa 1 2015.a. 1. lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json