HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2017, 18

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine

Vastu võetud 28.09.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Kinnitada Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018 – 2021 (41 lehel) koos selle juurde kuuluva lisaga 3 „Järva-Jaani Gümnaasiumi digitaristu arenguplaan 2017-2019“ (6 lehel).

§ 2.   Arengukava avalikustatakse valla veebilehel: http://www.jjaani.ee.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Järva-Jaani Vallavolikogu 27. märtsi 2014 määrus nr 8 „Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2017 kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Meelis Mändla
Volikogu esimees

Lisa Kooli arengukava

Lisa Kooli digitaristu arenguplaan

/otsingu_soovitused.json