SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kihelkonna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2017, 22

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 28.09.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ning Kihelkonna Vallavolikogu 21. septembri 2017. a määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalteenuste hinnad

  Kinnitada Kihelkonna Vallavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad järgmiselt:
 1) varjupaigateenuse hind on 2 (kaks) eurot ööpäev alates neljandast ööst;
 2) valla omandis olevate eluruumide üürimäär ruutmeetri kohta kuni 4 (neli) eurot olenevalt eluruumi seisukorrast. Täpne hind sätestatakse eluruumi üürilepingus;
 3) perelepitusteenuse hind on kliendile 30% teenuse maksumusest.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Raimu Aardam
Vallavanem

Evelin Voksepp
Vallasekretär