Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2018, 1

Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025

Vastu võetud 26.09.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja Viljandi Vallavolikogu 25.04.2018 määruse nr 25 „Viljandi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 3 alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kolga-Jaani Vallavolikogu 14.10.2016 määrus nr 17 „Kolga-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2025 ja eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine“;
  2) Tarvastu Vallavolikogu 26.10.2016 määrus nr 18 „Tarvastu valla arengukava 2017-2022“;
  3) Viljandi Vallavolikogu 17.12.2014 määrus nr 56 „Viljandi valla arengukava 2015-2020“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

/otsingu_soovitused.json