Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2018, 2

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine

Vastu võetud 26.09.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 3 ja Viljandi Vallavolikogu 25.04.2018 määruse nr 25 „Viljandi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 4 alusel.

§ 1.  Eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Vastu võtta Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine


Tunnistatakse kehtetuks:
1) Viljandi Vallavolikogu 19.10.2016 määrus nr 126 „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastuvõtmine“;
2) Tarvastu Vallavolikogu 26.10.2016 määrus nr 17 „Tarvastu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021";
3) Kolga-Jaani Vallavolikogu 14.10.2016 määrus nr 17 „Kolga-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine“ § 2.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022