Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Lääneranna valla arengukava 2018-2028 kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2022, 5

Lääneranna valla arengukava 2018-2028 kinnitamine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 31
RT IV, 06.10.2018, 4
jõustumine 09.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2022RT IV, 22.10.2022, 125.10.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja Lääneranna valla põhimääruse § 42 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lääneranna valla arengukava 2018-2028 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Lääneranna valla arengukava 2018-2028
[RT IV, 22.10.2022, 1 - jõust. 25.10.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json