Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Lääneranna valla arengukava 2018-2028 kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2018, 4

Lääneranna valla arengukava 2018-2028 kinnitamine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja Lääneranna valla põhimääruse § 42 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lääneranna valla arengukava 2018-2028 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 28.04.2011 määrus nr 14 “Lihula valla arengukava aastateks 2011-2021“, Koonga Vallavolikogu 17.03.2016 määrus nr 12 „Koonga valla arengukava 2016-2025 kinnitamine“, Hanila Vallavolikogu 15.10.2014 määrus nr 20 „Hanila valla arengukava 2014-2025 kinnitamine“ ja Varbla Vallavolikogu 25.09.2013 määrus nr 9 „Varbla valla arengukava muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla arengukava 2018-2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json