Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2018, 43

Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve

Vastu võetud 23.03.2018 nr 16
RT IV, 27.03.2018, 62
jõustumine 30.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.2018RT IV, 06.07.2018, 3209.07.2018
28.09.2018RT IV, 06.10.2018, 3009.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, lg 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2, Haapsalu põhimääruse § 55 ning Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2012 määruse nr 56 „Haapsalu linna finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

§ 1.  Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Haapsalu linna 2018. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Volitused linnavalitsusele kohustuste võtmiseks

 (1) 2018. aasta eelarveperioodiks sõlmida arvelduskrediidi või arvelduslaenu lepinguid maksimaalselt summas 320 000 eurot.

 (2) Väljastada garantiikirju jooksvaks aastaks kinnitatud tegevusalade eelarve piires maksimaalselt tähtajaga kuni 31.12.2018.

 (3) Korraldada hange ja sõlmida 2018. aastal laenuleping investeeringute finantseerimiseks maksimaalselt summas 1 548 000 eurot ja tähtajaga kuni 180 kuud.
[RT IV, 06.07.2018, 32 - jõust. 09.07.2018]

§ 3.  Volitused linnavalitsusele eelarves muudatuste tegemiseks

 (1) Linnavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber ainult eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

 (2) Lubada linnavalitsusel suunata kulusid ümber vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

 (3) Linna allasutustel kaupade ja teenuste müügi eelarve kavandatust suuremas mahus täitmisel suurendada vastavas mahus allasutuse kavandatud kulutusi.

 (4) Linna allasutustel kaupade ja teenuste müügi eelarve kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastavas mahus allasutuse kavandatud kulutusi

§ 4.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve
[RT IV, 06.10.2018, 30 - jõust. 09.10.2018]

Lisa 2 Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi
[RT IV, 06.10.2018, 30 - jõust. 09.10.2018]