HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi Muusikakooli õppetasude ja orkestriõppe õpilaste pillide rendihindade kinnitamine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2020, 5

Viljandi Muusikakooli õppetasude ja orkestriõppe õpilaste pillide rendihindade kinnitamine

Vastu võetud 28.08.2018 nr 16
RT IV, 04.09.2018, 14
jõustumine 07.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2018RT IV, 28.09.2018, 2201.10.2018
10.06.2019RT IV, 18.06.2019, 201.09.2019
31.08.2020RT IV, 04.09.2020, 3407.09.2020, rakendatakse alates 01.09.2020
28.09.2020RT IV, 06.10.2020, 109.10.2020, rakendatakse alates 01.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja huvikooliseaduse § 21 lõike 3 alusel ja Viljandi Muusikakooli direktori ettepaneku alusel.

§ 1.   Kinnitada alates 01.10.2018 Viljandi Muusikakoolis tegutsevate ringide, stuudiote ja rühmade õpilaste ühe kuu õppetasu järgnevalt

  (1) Eelastme rühmategevus 24 eurot

  (2) Eelastme pillitund 22 eurot

  (3) Algõpe 45 eurot

  (4) Pillistuudiod (klaveristuudio, puhkpillistuudio kandlestuudio, löökpillistuudio) 24 eurot

  (5) Kooristuudio (poistekoor) 10 eurot

  (6) Põhiõpe 33 eurot

  (7) Põhiõpe koos lisapilliga 45 eurot

  (8) Süvaõpe 45 eurot

  (9) Helitehnoloogia (2-aastane õpe) 19 eurot

  (10) Helitehnoloogia (2-aastane õpe) koos lisapilliga 27 eurot

  (11) Täiskasvanuõpe 22 eurot
[RT IV, 04.09.2020, 34 - jõust. 07.09.2020, rakendatakse alates 01.09.2020]

  (12) Orkestri-, ansambli- ja kooriõpe (muusikakooli lõpetanutele oma pilli olemasolul) 0 eurot
[RT IV, 28.09.2018, 22 - jõust. 01.10.2018]

  (13) Eelastme lasteaia rühmategevus 15 eurot
[RT IV, 06.10.2020, 1 - jõust. 09.10.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

  (14) Üheaastane helitehnoloogia õppekava üldhariduskoolide õpilastele 0 eurot
[RT IV, 06.10.2020, 1 - jõust. 09.10.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

§ 2.   Õppetasude arvestus toimub huvikoolide õppeperioodil 9 kuu eest. Õppetasu ei arvestata juunikuu, juulikuu ega augustikuu eest.

§ 3.   Kinnitada alates 01.09.2018 Viljandi Muusikakoolis pillide rendihinnad orkestriõppes õppijatele ühe kuu eest järgmiselt

  (1) Keel- ja puhkpillide rent orkestriõppes 5 eurot

  (2) Pillirenti ei arvestata alljärgnevate orkestripillide korral:
  1) pikoloflööt
  2) oboe
  3) inglissarv
  4) A klarnet
  5) Eb klarnet
  6) fagott
  7) bassklarnet
  8) baritonsaksofon
  9) Eb tuuba
  10) Bb tuuba
  11) kõik löökpillid
  12) kontrabass

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json