Teksti suurus:

Toila Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 27„Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2020, 9

Toila Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 27„Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 30.09.2020 nr 84

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Muuta Toila Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 27 „Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 4 lõiket 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Vanem ei pea tasuma kohatasu juhul, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord ja laps eriolukorra ajal lasteaias ei käi või lasteaed või rühm on rohkem kui 5 tööpäeva ajutiselt suletud mõnel muul põhjusel. Kohatasu maksmisel eelpool nimetatud perioodil võetakse aluseks lapse lasteaias viibimise päevad ja tehakse ümberarvestus.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juunist 2020. a.

Roland Peets
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json