Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 02.05.2019 määruse nr 62 „Kohanime määramise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2020, 10

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 02.05.2019 määruse nr 62 „Kohanime määramise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.09.2020 nr 95

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2 alusel.

§ 1.   Muuta korra § 2 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Narva-Jõesuu linnas määrab kohanimed Narva-Jõesuu Linnavalitsus oma korraldusega“.

§ 2.   Muuta korra § 4 ja sõnastada see järgmiselt:„§ 4. Kohanime avalikustamine ja avaldamine
(1) Kohanime määramise korralduse eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise korralduse tegemist linna koduleheküljel. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.
(2) Kohanime määramise korraldus saadetakse 10 päeva jooksul pärast selle jõustumist kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, taotlejale ja huvitatud isikule“.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aare Objartel
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json