Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2020, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 02.05.2019 nr 62
RT IV, 14.05.2019, 26
jõustumine 17.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.2020RT IV, 06.10.2020, 1009.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõike 8 ning ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohanimede määramise kord sätestab kohanimede määramise ja korraldamise ning koha-aadresside määramise Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Narva-Jõesuu linnas määrab kohanimed Narva-Jõesuu Linnavalitsus oma korraldusega.
[RT IV, 06.10.2020, 10 - jõust. 09.10.2020]

  (2) Juhul, kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või asjaomase ministri poolt ja puudutab Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumi, annab linnavalitsus kohanimemäärajale arvamuse kohanime määramise kohta.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määramist korraldab linnavalitsuse arendusosakond omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel. Detailplaneeringu menetlemise käigus planeerija poolt nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust.

  (3) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (4) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele kohanime taotletakse.

§ 4.   Kohanime avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise korralduse eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise korralduse tegemist linna koduleheküljel. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.
[RT IV, 06.10.2020, 10 - jõust. 09.10.2020]

  (2) Kohanime määramise korraldus saadetakse 10 päeva jooksul pärast selle jõustumist kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, taotlejale ja huvitatud isikule.
[RT IV, 06.10.2020, 10 - jõust. 09.10.2020]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json